Gizlilik Sözleşmesi

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:
1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz
takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul
etmiş sayılırsınız.
2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
(RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
4. Satın alınan her bir ürün, 40 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği
adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise,
Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti
belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu
öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek
zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:
1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının
ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:
1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler
tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka
veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3
gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek
zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:
1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez
ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini
veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal
ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden
bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden
itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının
hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık,
ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır.
Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI ,
Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa
mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:
1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim
tarihinden itibaren 1 (bir ) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden
bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe
göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. 

1. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
ŞİRKET
ADI/UNVANI: NACİYE AJDA YIRTICI
ADRES: Konacık Mahallesi, Gazderesi Caddesi, Kale İş Merkezi B blok No: 28 Bodrum /Muğla /
Türkiye
EPOSTA: adalikapi@gmail.com
TEL: 0252 316 75 24
GSM: 0542 316 75 24
CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 1 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten
itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin
ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
3. Cayma hakkının kullanılması için 1 (bir) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü
posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede
düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde
kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 
1. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün
faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte
gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE
FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile
birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:
1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre
içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve
20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya
iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle
yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun
kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu
değildir. 
3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit
tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı
iptal edilir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde,
kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve
bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka
hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep
edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI,
borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini
kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT
1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, ALICI: NACİYE AJDA
YIRTICI , TR 51 0013 5000 0001 1907 5400 04 ANADOLU bankası hesabımıza (TL)
yapabilirsiniz.
2. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya
da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz
sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Konacık Mahallesi, Gazderesi Caddesi, Kale İş Merkezi B blok No: 28 Bodrum /Muğla / Türkiye
adalikapi@gmail.com
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0542 316 75 24
0252 316 75 24
Kargo ve Teslimat
Gizlilik ve Güvenlik
Mesafeli Satış Sözleşmesi
İptal ve İade Şartları
Üyelik Sözleşmesi
© 2023 Tüm hakları saklıdır. www.adalicelikkapi.com

Alışveriş Sepeti0

Sepet